handelsbetingelser

FORMÅL & OMFANG

 

Disse betingelser gælder for alle samarbejder indgået mellem Miccom DeSign & Creations (cvr. 32 34 32 52) og kunden, medmindre andet er aftalt. Enhver aftale anses for bindende. 

TILBUD 

Tilbud afgivet af Miccom DeSign & Creations er gældende i 14 dage fra afsendelsesdatoen. Accepterede tilbud forpligter til opstart af opgaven inden for en måned, medmindre andet er aftalt. En aftale er indgået, når Miccom DeSign & Creations har modtaget kundens skriftlige accept.  

PRIS OG BETALING

 

Alle priser er ekskl. moms og miljøbidrag.

Alle priser forudsætter levering på Miccom DeSign & Creations adresse i Nexø (Sdr. Hammer 14, 3730 Nexø). Yderligere transportomkostninger betales af kunden. 

Fakturaer bliver tilsendt til den primære kontaktperson hos kunden pr. e-mail. Betalingsfristen er netto 8 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt. Ved betaling eller forfald forbeholder Miccom DeSign & Creations sig retten til at tilskrive renter på 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100 DKK pr. rykker. Rykkere vil ligeledes blive tilsendt via e-mail. Udeståender kan ved manglende betaling efter rykkerprocedure overgå til inkasso. 

Ved køb af services for over 5000 DKK kræves en forudbetaling på 50%, med restbeløbet faktureret når materialet er overleveret. Ved køb af services for mindre en 5000 DKK betales hele beløbet i forbindelse med overleveringen af materialet. 

Miccom DeSign & Creations forbeholder sig retten til prisjusteringer og kan opkræve betaling for ekstraarbejde relateret til kundespecifikke ændringer, uegnet materiale, ekstra korrekturgange eller ekspreslevering. 

RETTIGHEDER

 

Miccom DeSign & Creations er ikke forpligtet til at udlevere arbejdsfiler, medmindre der er lavet en særskilt aftale inden påbegyndelsen af et projekt. 

Alle rettigheder til alle arbejdsfiler samt grafiske elementer, layout, tekst, skitser og billeder, der helt eller delvist er udarbejdet af Miccom DeSign & Creations eller dennes samarbejdspartnere, tilhører desuden Miccom DeSign & Creations. Det gør sig også gældende selvom, at materialet er fremstillet efter kundens specifikationer.

Miccom DeSign & Creations kan, medmindre andet er aftalt specifikt, bruge alt udarbejdet materiale til markedsføring både digitalt og analogt:; bl.a. på sociale medier og eget website (www.miccom.dk)

TIDSPLAN OG DEADLINES

 

Projektets tidsplan eller deadline fastsættes ved opstart. Miccom DeSign & Creations forbeholder sig retten til at justere i tidsplanen ved behov. Såfremt kunden ønsker at lave ændringer i tidsplanen kan det kun ske efter aftale med Miccom DeSign & Creations. 

Såfremt en opgave er påbegyndt og kunden ønsker at udskyde hele projektet eller dele af projektet mere end tre måneder, forebeholder Miccom DeSign & Creations sig retten til at afslutte samarbejdet og fakturere det fulde beløb. Ved udskydelse af et projekt, er det kundens eget ansvar at kontakte Miccom DeSign & Creations angående genoptagelse indenfor tremåneders fristen. 

Såfremt kunden ikke er kontaktbar eller ønsker at afslutte/annullere et givent projekt før tid/før materialet er færdigt, forbeholder Miccom DeSign & Creations sig retten til at afslutte processen og fakturere det fulde beløb. 

LEVERING

 

Miccom DeSign & Creations fremsender løbende materiale, som er fortroligt og ikke må deles med tredjepart uden aftale. Færdigt materiale leveres typisk digitalt via WeTransfer og det er kundens ansvar at downloade dette rettidigt. 

FEJL OG MANGLER

Kunden skal inden for 5 hverdage efter modtagelsen gøre opmærksom på eventuelle fejl eller mangler. Miccom DeSign & Creations er fri for ansvar for mangler, der ikke er meddelt rettidigt. Såfremt fejlene hviler på Miccom DeSign & Creations, vil fejlene afhjælpes uden yderligere omkostninger. 

ANSVAR

Miccom DeSign & Creations er ikke ansvarlige for forsinkelser forårsaget af force majeure. Ansvarsfraskrivelsen gælder, så længe force majeure-situationen vedvarer. Miccom DeSign & Creations påtager sig ikke ansvar for indirekte tab. Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Miccom DeSign & Creations er ikke erstatningspligtig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data/systemer. Kunden er ansvarlig for at afhente det producerede materiale fra vores faciliteter på den angivne afhentningsdato. Hvis kunden ikke afhenter det producerede materiale inden for en rimelig tidsramme efter den angivne afhentningsdato, forbeholder vi os retten til at opkræve et opbevaringsgebyr eller arrangere alternativ levering mod ekstra omkostninger. Vi påtager os intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå som følge af forsinket afhentning eller manglende afhentning af det producerede materiale.

 

Disse betingelser udgør rammen for samarbejdet mellem Miccom DeSign & Creations og dets kunder, sikrer klarhed og forudsigelighed for begge parter. 

 

Opdateret februar 2024


Følg os her

Find os her

Sdr. Hammer 14,

3730 Nexø, 

Danmark 

CVR. 32343252

 

Kontakt os

-> miccom@miccom.dk

-> +45 3616 1161